Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Richard Jurčišin JR Riaditeľ
richard04@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Bortlová BMA Zástupkyňa
 
 
Tatiana Miškufová MT Zástupkyňa
 
 
Mgr. Ingrid Osifová OI Zástupkyňa
ingaosif@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Vaščák VP Zástupca
 
 
Mgr. Katarína Anderková AK Triedna učiteľka: 1.E
Vedie krúžok: Svet farieb
 
 
Mgr. Matúš Baňas BaM Triedny učiteľ: 7.A
 
 
Mgr. Mária Bašistová BM Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Bednáriková KM Triedna učiteľka: 2.D
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
 
 
Mgr. Andrea Belcáková BA Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Zahrajme sa na ...
 
 
Mgr. Katarína Bernátová BK Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Športový krúžok II.
Mgr. Ľudmila Borzová BL Triedna učiteľka: 8.C
 
 
Mgr. Svetlana Czupilová CS Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mária Čekanová ČM Vychovávateľka
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
Mgr. Jana Daňková DJ Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Zdravotnícky krúžok
 
 
Magdaléna Dorková DM Učiteľka
 
 
Mgr. Danka Džuberová DZD Triedna učiteľka: 3.D
Vedie krúžok: Hybníček
Mgr. Dagmar Eštoková ED Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
 
 
Mgr. Gabriela Fabiánová FG Vychovávateľka
Mgr. Peter Fatľa FP Triedny učiteľ: 7.E
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Pohybová príprava - D
Mgr. Monika Fatľová FM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Fečová FJ Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Kolotoč
Mgr. Richard Germuška GR Triedny učiteľ: 5.D
Vedie krúžok: Tanečný krúžok II.
PaedDr. Katarína Goffová GK Triedna učiteľka: 0.B
Vedie krúžok: Šikovný jazýček
 
 
Mgr. Katarína Hajdunová HK Triedna učiteľka: 2.B
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Čitateľský a literárny krúžok
Mgr. Renáta Halčáková HaR Triedna učiteľka: 3.E
 
 
Mgr. Boris Havlík HB Triedny učiteľ: 6.E
 
 
Mgr. Tatiana Holubová HT Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
 
 
Mgr. Anna Hudáková HA Triedna učiteľka: 7.C
Vedie krúžok: Cvičenia zo SJaL
Vedie krúžok: Pripravme sa na MONITOR !
Mgr. Michala Chauturová CHM Triedna učiteľka: 4.F
Vedie krúžok: Štvorlístok
 
 
Mgr. Stanislava Javorská JS Triedna učiteľka: 6.F
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Mgr. Mariana Karabinošová KM Triedna učiteľka: 6.C
Vedie krúžok: Klások- krúžok ľudového tanca
Vedie krúžok: Mladý záhradník
 
 
Mgr. Ondrej Koč KO Učiteľ
Mgr. Lucia Kočiková KL Učiteľka
Mgr. Marek Kosť KMa Triedny učiteľ: 8.D
Vedie krúžok: Mladý športovec
Mgr. Gabriela Kosťová Kg Triedna učiteľka: 1.D
Vedie krúžok: Farbička
 
 
Jana Kováčová KJ Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Krafčíková KK Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Lacková LV Učiteľka
 
 
Dana Liptáková LD Triedna učiteľka: 3.A
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Mladý ochranca prírody
 
 
Mgr. Eva Lojová LO Triedna učiteľka: 0.D
Vedie krúžok: Zaspievajme si
 
 
Mgr. Adriána Lukáčová LA Triedna učiteľka: 1.G
 
 
Mgr. Ľudmila Macejková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Magdaléna Madziková Učiteľka
Mgr. Melánia Ňachajová KM Triedna učiteľka: 4.E
Vedie krúžok: Hudobno- pohybový krúžok I.
 
 
Ing. Iveta Nemčíková NeI Triedna učiteľka: 3.F
Vedie krúžok: Čítanie hrou
Mgr. Lucia Olejárová OL Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Hudobno - pohybový krúžok II.
 
 
Mgr. Mária Ondíková OM Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Arteterapeutický krúžok
 
 
PaedDr. Alena Páleníková PA Triedna učiteľka: 7.F
Vedie krúžok: Varí nám to!
 
 
Mgr. Martina Pavelková PM Vychovávateľka
Mgr. Sylvia Pavúková PS Triedna učiteľka: 0.A
Mgr. Jana Polivková PJ Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Z rozprávky do rozprávky
 
 
Mgr. Irena Rodanová RI Triedna učiteľka: 5.E
 
 
Mgr. Matúš Roháč RM Triedny učiteľ: 7.D
rohacm@unipo.sk
 
 
Mgr. Štefan Ružbašan Učiteľ
 
 
Mgr. Blanka Sallaiová SB Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Samseliová SE Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Uzlík, niť a ihla
 
 
Mgr. Anna Sciranková SA Triedna učiteľka: 4.D
Vedie krúžok: Obratná žabka
Mgr. František Sekelský SF Triedny učiteľ: 5.C
Vedie krúžok: Crossfit
Vedie krúžok: Pohybová príprava - CH.
 
 
Mgr. Andrea Stefanovič ŠA Triedna učiteľka: 2.E
Vedie krúžok: Mudroško
 
 
Mgr. Štefan Šaláta ŠŠ Triedny učiteľ: 5.B
Mgr. Viera Šitárová ŠV Triedna učiteľka: 0.C
Vedie krúžok: Všeobecno-vzdelávací krúžok
 
 
Mgr. Viera Šoltisová ŠV Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Štieber ŠM Triedny učiteľ: 8.B
Mgr. Lucia Štieberová OLc Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Marek Tartaľ TM Triedny učiteľ: 6.D
 
 
Gabriela Telepčáková TG Učiteľka
Vedie krúžok: Farby okolo nás
 
 
Mgr. Alena Tchurová TA Učiteľka
 
 
Mgr. Adéla Timková TA Triedna učiteľka: 1.F
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
PaedDr. Margita Urbanová UM Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok I.
Ing. Ľudmila Vargová Triedna učiteľka: 9.B

© aScAgenda 2014.0.863 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2014

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Svinia
    Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
  • 051 7795119

Fotogaléria