Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Richard Jurčišin JR Riaditeľ
richard04@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Bortlová BMA Zástupkyňa
sarisanka@centrum.sk
 
 
Tatiana Miškufová MT Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ B
 
 
Mgr. Ingrid Osifová OI Zástupkyňa
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
ingaosif@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Vaščák VP Zástupca
Vedie krúžok: Práca s PC
vascak.peter@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Anderková AK Triedna učiteľka: 3.E
Vedie krúžok: Poznaj a chráň!
 
 
Mgr. Matúš Baňas BaM Triedny učiteľ: 9.A
 
 
Mgr. Michaela Bednáriková KM Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Belcáková BA Triedna učiteľka: 2.A
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Slovenčina hravo a zábavne
 
 
Mgr. Katarína Bernátová BK Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Bochnovičová BZ Vychovávateľka
Mgr. Ľudmila Borzová BL Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Svetlana Czupilová CS Triedna učiteľka: 0.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok II.
 
 
Mária Čekanová ČM Vychovávateľka
Vedie krúžok: Z každého rožka troška
 
 
Mgr. Jana Daňková DJ Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok II.
 
 
Magdaléna Dorková DM Učiteľka
 
 
Mgr. Danka Džuberová DZD Triedna učiteľka: 1.F
Vedie krúžok: Hybníček
Mgr. Dagmar Eštoková ED Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Slovenčina hrou
 
 
Mgr. Gabriela Fabiánová FG Vychovávateľka
Mgr. Peter Fatľa FP Triedny učiteľ: 9.D
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Pohybová príprava - CH.I.
Mgr. Monika Fatľová FM Triedna učiteľka: 6.C
Vedie krúžok: Vlastivedný krúžok
 
 
Mgr. Jana Fečová FJ Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Tvorivá dielnička
Mgr. Richard Germuška GR Triedny učiteľ: 7.D
Vedie krúžok: Počítačový krúžok I.
 
 
Mgr. Katarína Hajdunová HK Triedna učiteľka: 3.B
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Čitateľský a literárny krúžok
Mgr. Renáta Halčáková HaR Triedna učiteľka: 0.B
Vedie krúžok: Šikovné ručičky III.
 
 
Mgr. Boris Havlík HB Triedny učiteľ: 8.E
 
 
Mgr. Tatiana Holubová HT Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
 
 
Mgr. Soňa Homoľová HS Triedna učiteľka: 2.G
Vedie krúžok: Šikovné ručičky I.
 
 
Mgr. Anna Hudáková HA Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Cvičenia zo SJaL
Mgr. Michala Chauturová CHM Triedna učiteľka: 1.D
Vedie krúžok: Hrami spoznávame svet
 
 
Mgr. Mariana Karabinošová KM Triedna učiteľka: 8.C
Vedie krúžok: Klások- krúžok ľudového tanca a spevu
 
 
Slavomír Klein KS Učiteľ
Vedie krúžok: Dejepisný krúžok
 
 
Mgr. Ondrej Koč KO Učiteľ
Mgr. Marek Kosť KMa Triedny učiteľ: 6.E
Vedie krúžok: Športové všeličo
Mgr. Gabriela Kosťová Kg Triedna učiteľka: 3.D
Vedie krúžok: Čarovná farbička
 
 
Jana Kováčová KJ Triedna učiteľka: MŠ A
 
 
Mgr. Katarína Krafčíková KK Učiteľka
 
 
Bc. Ivana Krempaská KI Učiteľka
 
 
Dana Liptáková LD Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Vrabček
 
 
PaedDr. Eva Lojová LO Triedna učiteľka: 2.C
Vedie krúžok: Rečňovanky
 
 
Mgr. Ľudmila Macejková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Magdaléna Madziková Triedna učiteľka: MŠ D
 
 
Mgr. Veronika Martonová Triedna učiteľka: 2.F
Vedie krúžok: Zázračný ateliér
 
 
Mgr. Miroslava Matisová MM Učiteľka
Mgr. Melánia Ňachajová KM Triedna učiteľka: 0.C
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový
 
 
Ing. Iveta Nemčíková NeI Triedna učiteľka: 8.B
Mgr. Lucia Olejárová OL Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Fitnes
 
 
Mgr. Mária Ondíková OM Triedna učiteľka: 5.C
Vedie krúžok: Arteterapeutický krúžok
 
 
PaedDr. Alena Páleníková PA Triedna učiteľka: 9.E
 
 
Mgr. Martina Pavelková PM Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 3.G
Vedie krúžok: Čarovný svet
Mgr. Sylvia Pavúková PS Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Farebná dúha
Mgr. Jana Polivková PJ Triedna učiteľka: 3.C
Vedie krúžok: Kreatívny svet
 
 
Mgr. Irena Rodanová RI Triedna učiteľka: 7.E
 
 
Mgr. Matúš Roháč RM Triedny učiteľ: 9.C
rohacm@unipo.sk
 
 
Mgr. Blanka Sallaiová SB Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Eva Samseliová SE Triedna učiteľka: 5.D
Vedie krúžok: Biblický krúžok
 
 
Mgr. Anna Sciranková SA Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Obratná žabka
Mgr. František Sekelský SF Triedny učiteľ: 7.C
Vedie krúžok: Pohybová príprava - D.
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Andrea Stefanovič ŠA Triedna učiteľka: 4.E
Vedie krúžok: Mudroško
 
 
Mgr. Štefan Šaláta ŠŠ Triedny učiteľ: 7.B
 
 
Mgr. Gabriel Ščavnický ŠG Triedny učiteľ: 2.E
Vedie krúžok: Dopraváčik
 
 
Mgr. Dana Ščerbáková ŠD Triedna učiteľka: 1.E
 
 
Mgr. Viktor Šišin, PhD. ŠV Triedny učiteľ: 5.F
Vedie krúžok: Čo mám vedieť
Mgr. Viera Šitárová ŠV Triedna učiteľka: 2.D
Vedie krúžok: Všeobecno-vzdelávací krúžok
 
 
Mgr. Viera Šoltisová ŠV Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: English Club
 
 
Mgr. Martin Štieber ŠM Triedny učiteľ: 6.D
 
 
Mgr. Veronika Švecová LV Učiteľka
 
 
Mgr. Marek Tartaľ TM Triedny učiteľ: 8.D
Vedie krúžok: Kondičné posilňovanie
Vedie krúžok: Pohybová príprava CH.
 
 
Mgr. Alena Tchurová TA Triedna učiteľka: MŠ C
 
 
Mgr. Adéla Timková TA Triedna učiteľka: 3.F
Vedie krúžok: Šikovníček I.
 
 
Ing. Renáta Triščová Triedna učiteľka: 8.F
 
 
PaedDr. Margita Urbanová UM Triedna učiteľka: 4.D
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok I.
 
 
Mgr. Juraj Valuš VJ Učiteľ
Ing. Ľudmila Vargová Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Lenka Vojteková Učiteľka
 
 
Ing. Dávid Zalka ZD Vychovávateľ
 
 
Mgr. Andrea Zborovjanová Triedna učiteľka: 5.E
Vedie krúžok: Hudobno - pohybový krúžok I.

© aScAgenda 2016.0.971 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.04.2016

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Svinia
    Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
  • 051 7795119

Fotogaléria