Navigácia

Pondelok 26. 1. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 26.1.2015)
Tamara Marcinčinová (7.A)
Tamara Uličná (2.A)
Zajtra (Utorok 27.1.2015)
Pozajtra (Streda 28.1.2015)
Marek Kaleja (5.D)
Počet návštev: 757520

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Svinia
  Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
 • 051 7795119

Novinky

 • Zápis do 1. ročníka

   

   

 • Vianočný koncert 2014

   

   

   

 • Výsledky školského kola Pytagoriády

  Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 10. a 11. 12. 2014.

  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem spávnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

  36. ročníka sa zúčastnilo spolu 33 žiakov, 12 žiakov z 1. stupňa ZŠ a 21 žiakov 2. stupňa ZŠ. 

 • Večer v škole

   

       Dňa 14.11.2014 sme v priestoroch našej základnej školy usporiadali 4-hodinový maratón, ktorý bol nabitý hrami, záhadným pátraním po názvoch rozprávok, športovými aktivitami, strašidielkami, vyrezávaním tekvíc, divadielkom, humorom, spevom, tancom a strhujúcou zábavou. Perfektná nálada, chtivosť, zdravá rivalita a obdivuhodná kooperácia medzi žiakmi v jednotlivých tímoch sa stali mottom prvého podujatia pod názvom „Večer v škole“.

 • Hráme sa na divadlo

  Žiaci špeciálnych tried II. stupňa ZŠ si 27.10.2014 zahrali divadlo. Triední učitelia si pripravili dramatizáciu rozprávky, ktorú potom prezentovali pred ostatnými žiakmi. Každá trieda sa prezentovala podľa svojích schopností a možností. Niektoré triedy si vyrobili kulisy a niektoré kostýmy, ktorými obohatili celú dramatizáciu rozprávky.

 • Atletický štvorboj

   

    Dňa 8.10.2014 sa naši žiaci 4.a 5.ročníka zúčastnili Atletického štvorboja družstiev chlapcov a dievčat na ZŠ Šmeralová v Prešove. V silnej konkurencií Tomáš Vysočan vyhral súťaž : hod 1kg loptou a Ján Tomko obsadil 2.miesto v behu na 60m. Celkovo sme odsadili veľmi pekné 4. miesto, iba 3b. za domácou ZŠ Šmeralová, čo nás zaväzuje do ďalšej práce a dáva nádej, že nám rastú nové športové talenty .

 • Farebný týždeň

  F A R E B N Ý   T Ý Ž D E Ň

 • Rozlúčková 9.A

   

   

 • Lanové centrum

  Dňa 26. júna 2014 žiaci II. stupňa ZŠ absolvovali branný deň v rámci ochrany života a zdravia. Súčasťou bola topografická a zdravotná príprava a absolvovanie lanových prekážok. Najväčší adranalinový zážitok mali samozrejme žiaci 5. A, ktorí prekonali strach a boli hrdí na svoj výkon.

   

 • Jakuboviansky slávik 2014

       Dňa 15. mája 2014 sa žiačka 1. stupňa ŠT Laura Červeňáková (4.E) a žiačky 2. stupňa ŠT Terézia Giňová a Naďa Červeňáková (6.C) zúčastnili speváckej súťaže pre špeciálne základné školy s názvom "Jakuboviansky slávik". Súťaž sa uskutočnila v kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch za účasti p. starostu obce J. Lukáča, p. riaditeľky ŠZŠ Mgr. M. Pigulovej, sociálnych pracovníkov, odbornej poroty z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Viac ako 50 učinkujúcich z 13 škôl súperilo o titul Jakubovianskeho slávika. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: v speve rómskych, ľudových a populárnych piesní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Svinia
  Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
 • 051 7795119

Fotogaléria