Navigácia

Pondelok 21. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 21.4.2014)
Ľubica Horváthová (5.C)
Kristína Mižáková (9.A)
Zajtra (Utorok 22.4.2014)
Igor Čikala (3.C)
Slavomír Giňa (6.D)
Slavomír Holub (0.D)
Mgr. Ingrid Osifová
Pozajtra (Streda 23.4.2014)
Michaela Bilá (2.C)
Mikuláš Horváth (6.D)
Pavol Kaleja (3.E)
Vojtech Giňa (7.C)
Počet návštev: 635568

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Svinia
  Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
 • 051 7795119

Novinky

 • Výsledky celoslovenského testovania deviatakov - T9 2014

 • Vyhodnotenie súťaže EKOhra s LIDLom

       V mesiaci február sa na národnej úrovni uskutočnila súťaž EKOhra, ktorú organizoval obchodný reťazec LIDL. V súťaži bolo zapojených 463 škôl. Naša škola sa umiestnila na 133 mieste s počtom 15288 vyzbieraných PET fliaš.

 • Návšteva muzikálu "SHERLOCK HOLMES"

  Dňa 18. 3. 2014 žiaci 7.A, 8.A, 9.A navštívili "Divadlo Jonáša Záborského", v ktorom sa odohral muzikál "SHERLOCK HOLMES"

  Postrehy žiakov

 • Geografická olympiáda

  Dńa 6. 2. 2014 sa na ZŠ Československej armády konala geografická olympiáda.

  Úspešnými riešiteľkami v kategórii G - 7. ročník sa stali: Olejárová Laura - 3. miesto, 

                                                                                    Mižáková Mária - 9. miesto

 • Lyžiarsky výcvik - Tatranská Lomnica 2014

  Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci 7.A a 8.A v dňoch od 13. 1. do 17. 1. 2014. Výcvik sa konal v Tatranskej Lomnici pod vedením Mgr. F. Sekelského,  Mgr. M. Baňasa a na niekoľko dní p. zástupkyne Mgr. M. Bortlovej. Videoprezentáciu spracovala p. zástupkyňa Mgr. M. Bortlová. Žiaci aj učitelia si pochvaľovali celý výcvik (ako kvalitu, tak aj samotnú klímu výcviku). Tak dúfame, že najbližší lyžiarsky sa bude môcť opäť uskutočniť aj pre ďalších žiakov našej školy.

 • Vianočná akadémia

  V predvianočnom čase sa v našej škole uskutočnili Vianočné akadémie žiakov I. a II. stupňa. Organizáciu Vianočnej akadémie na I. stupni ŠT mali p. učiteľky: Halčáková, Chauturová, Goffová, Šitárová. Za I. stupeň ZŠ bola zodpovedná p. uč. Daňková, II. stupeň ZŠ a ŠT mali na starosti p. učiteľky. Karabinošová, Olejárová, Eštoková. Pozrite si fotky z Vianočnej akadémie I. stupňa ŠT tu: Vianočná akadémia alebo v sekcii "fotoalbum". Videoprezentáciu z Vianočnej akadémie I. stupňa ZŠ a II. stupňa ZŠ a ŠT si pozrite nižšie. Príjemné prezeranie fotiek.

 • webová stránka 5.A

  Webovú stránku 5. A vytvoril Teodor Kropuch za pomoci tr. uč. p. Eštokovej. Môžete si na nej pozrieť fotografie, videoprezentácie a rôzne zaújimavosti, ktoré zažili žiaci 5. A triedy.

  http://zs-svinia.webnode.sk/

 • Vianočná atmosféra v 7.C ŠT

   

   

  Videoprezentácia o vianočnej výzdobe 7.C triedy, ktorú vytvorili žiaci pod dohľadom triednej učiteľky p. Hudakovej. 

   

   

   

   

 • Úspešní riešitelia pytagoriády

  Úspešní riešitelia školského kola pytagoriády:   Šimon Miškuf             3.A

                                                                Marek Karabinoš      3.A

 • Informácia o možnosti stravovania

  Vedenie školy týmto oznamuje, že od septembra 2013 je ZŠ s MŠ Svinia v hmotnej núdzi. To znamená, že rodič má možnosť prihlásiť dieťa na stravu. Doplatok za vydané jedlo je 0,10 €.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Svinia
  Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
 • 051 7795119

Fotogaléria