Navigácia

Streda 26. 11. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 26.11.2014)
Daniel Bendík (1.D)
Klaudia Čuriová (4.C)
Zajtra (Štvrtok 27.11.2014)
Ružena Giňová (7.C)
Martin Štiber (5.A)
Milan Giňa (6.D)
Milan Holub (1.D)
Milan Horváth (4.F)
Milan Kaleja (2.G)
Milan Červeňák (7.C)
Pozajtra (Piatok 28.11.2014)
Marco Mariňak (2.A)
Tatiana Poráčová (7.A)
Počet návštev: 729554

Mapa

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Svinia
  Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
 • 051 7795119

Novinky

 • Večer v škole

   

       Dňa 14.11.2014 sme v priestoroch našej základnej školy usporiadali 4-hodinový maratón, ktorý bol nabitý hrami, záhadným pátraním po názvoch rozprávok, športovými aktivitami, strašidielkami, vyrezávaním tekvíc, divadielkom, humorom, spevom, tancom a strhujúcou zábavou. Perfektná nálada, chtivosť, zdravá rivalita a obdivuhodná kooperácia medzi žiakmi v jednotlivých tímoch sa stali mottom prvého podujatia pod názvom „Večer v škole“.

 • Hráme sa na divadlo

  Žiaci špeciálnych tried II. stupňa ZŠ si 27.10.2014 zahrali divadlo. Triední učitelia si pripravili dramatizáciu rozprávky, ktorú potom prezentovali pred ostatnými žiakmi. Každá trieda sa prezentovala podľa svojích schopností a možností. Niektoré triedy si vyrobili kulisy a niektoré kostýmy, ktorými obohatili celú dramatizáciu rozprávky.

 • Atletický štvorboj

   

    Dňa 8.10.2014 sa naši žiaci 4.a 5.ročníka zúčastnili Atletického štvorboja družstiev chlapcov a dievčat na ZŠ Šmeralová v Prešove. V silnej konkurencií Tomáš Vysočan vyhral súťaž : hod 1kg loptou a Ján Tomko obsadil 2.miesto v behu na 60m. Celkovo sme odsadili veľmi pekné 4. miesto, iba 3b. za domácou ZŠ Šmeralová, čo nás zaväzuje do ďalšej práce a dáva nádej, že nám rastú nové športové talenty .

 • Farebný týždeň

  F A R E B N Ý   T Ý Ž D E Ň

 • Rozlúčková 9.A

   

   

 • Lanové centrum

  Dňa 26. júna 2014 žiaci II. stupňa ZŠ absolvovali branný deň v rámci ochrany života a zdravia. Súčasťou bola topografická a zdravotná príprava a absolvovanie lanových prekážok. Najväčší adranalinový zážitok mali samozrejme žiaci 5. A, ktorí prekonali strach a boli hrdí na svoj výkon.

   

 • Jakuboviansky slávik 2014

       Dňa 15. mája 2014 sa žiačka 1. stupňa ŠT Laura Červeňáková (4.E) a žiačky 2. stupňa ŠT Terézia Giňová a Naďa Červeňáková (6.C) zúčastnili speváckej súťaže pre špeciálne základné školy s názvom "Jakuboviansky slávik". Súťaž sa uskutočnila v kultúrnom dome v Chminianskych Jakubovanoch za účasti p. starostu obce J. Lukáča, p. riaditeľky ŠZŠ Mgr. M. Pigulovej, sociálnych pracovníkov, odbornej poroty z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Viac ako 50 učinkujúcich z 13 škôl súperilo o titul Jakubovianskeho slávika. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: v speve rómskych, ľudových a populárnych piesní.

 • Hviezdoslavov Kubín

       Dňa 30.4.2014 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom  prednese poézie a prózy.

       Priebeh súťaže bol pokojný, žiaci boli milí a v príjemne vytvorenej atmosfére nádherne odprednášali svoje pripravené ukážky. Záver bol plný očakávaní a napätia, ako sa im prednes vydaril.

 • Noc s Andersenom

  Ďalšie postrehy žiakov a fotky z akcie ⇒ noc_s_andersenom.pdf

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Svinia
  Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia
 • 051 7795119

Fotogaléria